Tuesday, February 28, 2012

Comhairgeas.....Congratulations

Do rang Ms. Conneely agus rang Ms. McLoughlin a ghlac páirt san Fhéile Scoildrámaíochta i mbliana
agus atá ag dul ar aghaidh go dtí an chéad babhta eile den chomórtas.
To Mrs. Conneely's and Ms. McLoughlin's classes who took part in this year's Féile Scoildrámaíochta
and to both of these classes who have progressed to the next round of the competition.
 Don aisteoir is fearr.....to our best actor
 agus na naíonáin is fearr san Fhéile Drámaíochta
and the best infant class in the Féile....Ms. McLoughlin's Senior Infant class
Maith sibh go léir
Well done, we are all so proud of you

No comments: